Customer Representative
Cart (empty) 0

Aydın Park Otel web sitesini ziyaret ettiğiniz (ziyaret eden "kullanıcı" olarak anılacaktır) için teşekkür ederiz. Web sitesinin sahibi Aydın Park Otel Turizm otelcilik seyahat tic. ltd. şti ("Aydın Park Otel") olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Aydın park otele aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Zira işbu kullanım koşulları Aydın Park Otel ile Kullanıcı arasında bir Sözleşme hükmündedir.

Bu Şartların tamamını veya bir kısmını kabul etmiyorsanız bu web sitesine erişmeyiniz ve bu web sitesini kullanmayınız. 

1. Genel 

___________________________________________

"www.aydinparkotel.com" web sitesine ("web sitesi" veya "site") erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla, aşağıdaki Kullanım Koşulları'nın ve Kullanım Koşulları'nda yer alan veya gönderme yapılan tüm hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş sayılırsınız. Aydın Park Otel, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir bildirime gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Telif Hakkı ve Mülkiyet

___________________________________________

Aydın Park Otel'in web sitesi içeriğindeki tüm yayın hakları korunmuştur. Sitede yer alan görüntülerin, grafiklerin, ses efektlerinin, programların, yazılımların, metinlerin, animasyonların ve sitede yer alan diğer ibarelerin yalnızca ekran üzerinde izlenmesi dışında saklanmasına, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve çoğaltılmasına izin verilmemektedir. İnternet dahilinde bahsi geçen ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından kullanılan marka ve ürün işaretleri, sınırsız olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarındaki mevzuat hükümlerine bağlıdır. Aydın Park Otel markası ve logosu ve Aydın Park Otel tarafından tarafından sunulan hizmetler ile ilgili tüm haklar Aydın Park Otel'e aittir. Bu ürünlere ilişkin bu web sitesinde yer alan resim, grafik, video ve metin vb. Aydın Park Otel'in izni olmaksızın çoğaltılamaz, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz.

Aydın Park Otel, bağlı şirketleri, iştirakleri ve/veya ortakları tarafından sağlanan içerikle, web sitesini çalıştırmaya ve yayınlamaya yarayan yazılımla, verinin web sitesinde derlenişiyle ve web sitesinin düzeni, dizilişi ve düzenlenişiyle ilgili telif hakları ve tüm diğer mülkiyet hakları ayrı ayrı ve tamamen Aydın Park Otel'e aittir. Bu belgede, içerik ile ilgili açık bir biçimde tanınmayan tüm haklar saklıdır.

Aydın Park Otel adının kullanımı ve tescili münhasır olarak Aydın Park Otel'e aittir. Aydın Park Otel adını ya da buna benzer bir adı veya Aydın Park Otel adının bir parçasını ya da Aydın Park Otel Turizm Otelcilik Seyahta tic. ltd. şti.'nin sahip olduğu bir tescilli ticari markayı kullanan bir şirket adı, yasal ad, ticari ad, alan adı veya diğer bir ad, gösterge ya da tanım kullanılamaz veya kayıt ettirilemez.

3. Süre ve Fesih

___________________________________________

Bu hüküm ve koşullar Web Sitesine giriş ve kullanım anında geçerlidir. Bu hüküm ve koşulların herhangi birisi, herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin Aydın Park Otel tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir, feshedebilir veya iptal edilebilir.

4. Gizlilik  

___________________________________________

Bu site, sizin hakkınızda kişisel bilgiler toplayabilir, bunları muhafaza edebilir, Aydın Park Otel grubu bünyesindeki diğer web sitelerinde bunları paylaşabilir. İdari merciiler, mahkemeler, kolluk Güçleri ve benzeri yasal ve idari merci ve vasıtalar tarafından bu bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgiler ilgili makam ve merciiler ile paylaşılabilir.

5. Tipografik Hatalar 

___________________________________________

Web sitesinde yayınlanan ve sunulan hizmetlere ilişkin bir hata oluşması durumunda, Aydın Park Otel rezervasyon yapılmış yada hizmet verilmesi taahhüt edilmiş bir servisi sunmayı reddetme veya iptal etme hakkına sahiptir.

Aydın Park Otel her durumda siparişin veya hizmetin bedeli tahsil edilmiş olsun veya olmasın herhangi bir tür rezervasyonu / siparişi tamamen yada kısmen reddetme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

6. Ticari Marka

___________________________________________

Aydın Park Otel'in açık ve yazılı müsadesi olmaksızın bu site içeriğinin, markalarının veya logolarının  herhangi bir şekilde kopyalanması veya kullanılması yasaktır. Bununla ilgili Aydın Park Otel'in her türlü kanuni takip, dava ve şikayet hakkı saklıdır.

7. Güvenlik 

___________________________________________

İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri güvenlik sorunları içerebileceğinden Aydın Park Otel, web sitesi kullanımından, kullanıcının site içindeki iletişiminden, kişisel ve diğer bilgilerinin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerin ele geçirilmesine karşı teminat vermez, veremez.

8. Sınırlı Sorumluluk

___________________________________________

Aydın Park Otel, web sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Aydın Park Otel, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Aydın Park Otel'in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme, avukat ücreti ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından muaf tutulduğu kabul edilmektedir.

Aydın Park Otel, hiçbir şart altında web sitesini veya web sitenin hizmetlerini, işlevlerini kullanmanızdan veya kullanamamanızdan, siteye erişiminizden veya erişememenizden ya da siteye ve sitede verilen hizmetlere, içeriklere veya materyallere ya da işlevlere güvenmenizden, hizmetlerin veya bilgilerin sağlanmasından ya da sağlanamamasından kaynaklanan kâr kayıplarından, telafi masraflarından, doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel, dolaylı veya cezai zararlardan ya da bu zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsun ya da olmasın kullanım, veri veya kâr kaybından kaynaklanan yükümlülüklerden ve her türlü yükümlülük teorisinden (ihmal dahil olmak üzere) sorumlu olmaz. Aydın Park Otel'in web sitesini veya içerikleri güncellemek gibi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

9. Feragat

___________________________________________

Aydın Park Otel web sitesi içeriğinin veya siteyle bağlantılı olan hizmetlerin, içeriklerin veya materyallerin doğruluğu, güvenirliliği, kullanışlılığı hakkında herhangi bir taahhüt, garanti veya teminat vermez. Web sitesinin kullanımına dair tüm riskler kullanıcıya aittir. Aydın Park Otel, web sitesinin veya sitede yer alan hizmetlerin, içeriklerin, materyallerin veya işlevlerin, sürekli ve kullanılabilir olacağını, kesintiye uğramayacağını veya hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini ya da sitenin veya siteyi oluşturan hizmetlerin, içeriklerin, materyallerin veya sunucuların virüs veya diğer zararlı içerikler barındırmadığını veya doğru ya da tam olduklarını garanti etmez. Kullanıcı her türlü gerekli servisin, onarımın veya düzeltmenin tüm masraflarını peşinen kabul eder. Aydın Park Otel web sitesinden veya site aracılığı ile satın alacağınız ürünlerden veya hizmetlerden memnun kalacağınızın garantisini hiçbir zaman vermez. Aydın Park Otel, üçüncü şahıslara vermeniz talep edilebilecek hiçbir bilginin güvenliği hakkında (ödeme araçlarına dair bilgiler ve diğer kişisel bilgiler dahil olup bunlarla sınırlı değildir) hiçbir taahhüt veya garanti vermez. Kullanıcı, üçüncü şahıs içerikleriyle ilgili yapılabilecek her türlü alacak talebinden işbu anlaşmayla feragat eder. Aydın Park Otel, her zaman kullanıcıya hizmet vermeyi reddetme, hesapları feshetme, içerik çıkarma veya düzenleme ya da siparişleri iptal etme hakkına sahiptir. Aydın Park Otel web sitesinde yer alan iletişimin veya bilginin gizliliğini veya özelliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Kullanıcı, kullanımından kaynaklanan tüm hususlarla ilgili olarak taraf olabilecekleri her tür dava veya duruşmalarda (karşı davalar dahil)  yargılama haklarından gayrikabili rücu feragat eder." 

10. E-Ticaret 

___________________________________________

Aydın Park Otel web sitesinde değişik türde mal veya hizmet satın alma imkânı sunabilir. Kullanıcı, web sitesinde mal veya hizmet satın almak için sipariş verme /rezervasyon yapma /satın alma yapmak istediğinde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerini (ad, soyad, telefon numarası, kredi kartı bilgilerini, e-mail adresi ve adresi) bildirmesi gerekmektedir. Aydın Park Otel'in web sitesinde satışa sunulan mal veya hizmet listesindeki fiyatlardaki hatalar nedeniyle yanlış fiyat vermesi veya fiyat bilgilerini yanlış belirtilmesi hallerinde, Aydın Park Otel'in her zaman için verilmesi taahhüt edilen hizmeti iptal etme, geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. Web sitesinde belirtilen mal veya hizmetler rezervasyonlarla mevcut veya sınırlı olması halinde mezkur mal veya hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek taraflı olarak ve hiç bir gerekçe gösterilmeden Aydın Park Otel tarafından değiştirilebilir, geri alınabilir veya iptal edilebilir. Kullanıcı bu konuda hiçbir hak ve alacak iddia ve talebinde bulunamaz.

11. Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi     

___________________________________________

Burada yer alan kullanım koşulları Türk Hukukuna tabidir. Bu kullanım koşullarının geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere kullanım koşulları ya da web sitesi kullanımı ile ilgili ya da buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık Türk Yasalarına gore , Aydın mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

12. Bölünebilirlik  

___________________________________________

Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13. Mücbir Sebepler 

___________________________________________

Doğal afetler, isyan, savaş, grev, iletişim ve teknik sorunlar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep kabul edilecektir.

14.  Muhtelif

___________________________________________

Aydın Park Otel tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, Aydın Park Otel'in bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat etmesi anlamına gelmez.

İş bu kullanım koşulları Aydın Park Otel ile Kullanıcı arasında bir sözleşme hükmünde olup 14 maddeden oluşmaktadır.

Her hakkı Aydın Park Otel'e aittir.